Giżycko – Wydminy – Gawliki Wlk – Orłowo

Home / Rozkłady Jazdy / Giżycko – Wydminy – Gawliki Wlk – Orłowo
ROZKŁAD JAZDY WAŻNY od 01 grudnia 2018

GIŻYCKO – WYDMINY

GIŻYCKO – WYDMINY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Plac Grunwaldzki (Galeria BATORY): 7:15 I 8:40 s I 9:10 L I 10:35 I 12:45 s I 13:35 | 14:55 s | 15:35 | 17:20

Dworzec: 10:37 | 13:37 I 14:57 s I 15:37 | 17:22

ul.Warszawska (k. Gimnazjum nr 2): 7:15 | 8:45 I 10:40 | 12:50 s I 13:40 | 15:00 s I 15:40 | 17:25

GIŻYCKO – WYDMINY

GIŻYCKO – WYDMINY
KURSY W SOBOTĘ

Plac Grunwaldzki (Galeria BATORY): 7:25 | 10:10 | 13:00 | 15:15

Dworzec: 7:26 | 10:12 | 13:03 | 15:17

ul.Warszawska (k. Gimnazjum nr 2): 7:30 | 10:15 |13:05 | 15:20

WYDMINY - GIŻYCKO

WYDMINY - GIŻYCKO
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

WYDMINY, - GIŻYCKO ul. Grunwaldzka 6:45 | 8:05 s I 8:40 | 10:00 | 12:00 I 14:00 s | 14:50 | 16:10 s I 16:35 L

WYDMINY - GIŻYCKO dworzec kolejowy: 6:40 | 7:58 s I 8:38 | 11:55 | 14:48 I 16:05 s I 16:32 L

WYDMINY - GIŻYCKO

WYDMINY - GIŻYCKO
KURSY W SOBOTĘ

WYDMINY, - GIŻYCKO ul. Grunwaldzka 7:00 | 9:00 | 12:00 | 14:00

SUCHOLASKI - GIŻYCKO

SUCHOLASKI - GIŻYCKO
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

6:50 | 8:10 s I 8:45 | 10:05 | 12:05 | 14:05 s I 14:55 | 16:15 s I 16:40 L

SUCHOLASKI - GIŻYCKO

SUCHOLASKI - GIŻYCKO
KURSY W SOBOTĘ

7:05 | 9:05 | 12:05 | 14:05

SUCHOLASKI - WYDMINY

SUCHOLASKI - WYDMINY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

7:37 | 9:03 - w dni wolne od nauki odjazd o godz. 9:33 I 10:56 | 13:05 s I 13:56 | 15:18 s I 15:56 | 17:48

SUCHOLASKI - WYDMINY

SUCHOLASKI - WYDMINY
KURSY W SOBOTĘ

7:45 | 10:30 | 13:24 | 15:38

SIEDLISKA – GIŻYCKO

SIEDLISKA – GIŻYCKO
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

6:55 | 8:15 s I 8:50 | 10:10 | 12:10 I 14:10 s | 15:00 | 16:20 s I 16:45 L

SIEDLISKA – GIŻYCKO

SIEDLISKA – GIŻYCKO
KURSY W SOBOTĘ

7:10 | 9:10 | 12:10 | 14:10

SIEDLISKA – WYDMINY

SIEDLISKA – WYDMINY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

7:32 I 8:55 - w ferie odjazd o godz. 9:25 | 10:50 I 13:00 s | 13:50 | 15:10 s I 15:50 | 17:40

SIEDLISKA – WYDMINY

SIEDLISKA – WYDMINY
KURSY W SOBOTĘ

7:40 | 10:25 | 13:18 | 15:32

UPAŁTY – GIŻYCKO

UPAŁTY – GIŻYCKO
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

7:00 I 8:18 s | 8:55 | 10:15 | 12:15 I 14:15 s | 15:05 | 16:25 s I 16:50 L

UPAŁTY – GIŻYCKO

UPAŁTY – GIŻYCKO
KURSY W SOBOTĘ

7:13 | 9:15 | 12:15 | 14:15

KĄP – GIŻYCKO

KĄP – GIŻYCKO
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

7:02 | 8:20 s | 8:57 | 10:17 | 12:17 I 14:18 s | 15:07 | 16:27 s I 16:52 L

KĄP – GIŻYCKO

KĄP – GIŻYCKO
KURSY W SOBOTĘ

7:15 | 9:17 | 12:17 | 14:17

GAWLIKI WLK. - Wydminy – GIŻYCKO

GAWLIKI WLK. - Wydminy – GIŻYCKO
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

6:40 s I 7:50 s | 8:30 | 11:50 | 14:40 I 15:55 s I 16:25 L

GAWLIKI WLK. - Wydminy – GIŻYCKO

GAWLIKI WLK. - Wydminy – GIŻYCKO
KURSY W SOBOTĘ

6:50 | 8:45 | 11:45 | 13:45

GIŻYCKO - Wydminy - GAWLIKI WIELKIE

GIŻYCKO - Wydminy - GAWLIKI WIELKIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

GIŻYCKO pl. Grunwaldzki (Galeria Batory): 7:15 I 8:40 s I 10:35 I 13:35 I 14:55 s | 15:35 | 17:20

GIŻYCKO dworzec: 10:37 | 13:37 | 15:37 | 17:22

GIŻYCKO ul.Warszawska 7:15 I 8:45 s I 10:40 | 13:40 | 15:00 s | 15:40 | 17:25

GIŻYCKO - Wydminy - GAWLIKI WIELKIE

GIŻYCKO - Wydminy - GAWLIKI WIELKIE
KURSY W SOBOTĘ

GIŻYCKO pl. Grunwaldzki (Galeria Batory): | 7:25, | 10:10, | 13:00, 15:15

GIŻYCKO dworzec: | 7:27, | 10:12, | 13:03, | 15:20

GIŻYCKO ul.Warszawska | 7:25, | 10:15, | 13:05, | 15:21

MAZUCHÓWKA - Wydminy - GIŻYCKO:

MAZUCHÓWKA - Wydminy - GIŻYCKO:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

6:44 s I 7:55 s | 8:35 | 11:50 | 14:45 | 16:00 s I 16:30 L

MAZUCHÓWKA - Wydminy - GIŻYCKO:

MAZUCHÓWKA - Wydminy - GIŻYCKO:
KURSY W SOBOTĘ

6:54 | 8:50 | 11:50 | 13:50

GIŻYCKO - WYDMINY - MAZUCHÓWKA

GIŻYCKO - WYDMINY - MAZUCHÓWKA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

GIŻYCKO pl. Grunwaldzki ( Galeria Batory ): 7:15 I 8:40 s I 10:35 I 13:35 I 14:55 s | 15:35 | 17:20

GIŻYCKO dworzec: 10:37 | 13:37 I 14:57 s | 15:37 | 17:22

GIŻYCKO ul. Warszawska 7:15 I 8:45 s I 10:40 | 13:40 I 15:00 s | 15:40 | 17:25

GIŻYCKO - WYDMINY - MAZUCHÓWKA

GIŻYCKO - WYDMINY - MAZUCHÓWKA
KURSY W SOBOTĘ

GIŻYCKO pl. Grunwaldzki ( Galeria Batory ): 7:25 | 10:10 | 13:00 | 15:15

GIŻYCKO dworzec: 7:27 | 10:12 | 13:03 | 15:17

GIŻYCKO ul. Warszawska 7:30 | 10:15 | 13:05 | 15:20

GIŻYCKO - WYDMINY - ORŁOWO

GIŻYCKO - WYDMINY - ORŁOWO
Od poniedziałku do piątku w dni robocze

GIŻYCKO pl. Grunwaldzki ( Galeria Batory ): 7:15 I 10:35 I 15:35 s

GIŻYCKO dworzec 10:37 I 15:37 s

GIŻYCKO ul. Warszawska 7:15 | 10:40 I 15:40 s

GAJROWSKIE – ORŁOWO - GIŻYCKO

GAJROWSKIE - ORŁOWO - GIŻYCKO
Od poniedziałku do piątku w dni robocze

ORŁOWO - GIŻYCKO: 6:30 s I 8:20 I 11:35 I 16:40 - kursuje tylko do Wydmin i nie kursuje w dni wolne od nauki (s)

GAJROWSKIE - GIŻYCKO: 6:25 s

GIŻYCKO - ORŁOWO - GAJROWSKIE

GIŻYCKO - ORŁOWO - GAJROWSKIE
Od poniedziałku do piątku w dni robocze

GIŻYCKO - ORŁOWO: 7:15 I 10:35 I 15:35 s

GIŻYCKO - GAJROWSKIE: 15:35 s

LEGENDA

LEGENDA:

S – kursuje w dni nauki szkolnej, pierwszeństwo przejazdu dla dzieci (młodzieży)   szkolnej

F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

m – nie kursuje w Wigilię i przeddzień Nowego Roku

W– w Wigilię i przeddzień Nowego Roku kursuje tylko do Wydminy D.K.

6 - kursuje w soboty

L – kursuje w okresie ferii letnich i zimowych,  z wyłączeniem dni wolnych od pracy  (tzn. dni świąteczne, soboty i niedziele)             oraz  kursuje w dni wolne od nauki