Komunikacja Miejska w Olecku

Home / Rozkłady Jazdy / Komunikacja Miejska w Olecku

PRZYSTANEK: SIEJNIK

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
Przystanek: SIEJNIK
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

ul. GOŁDAPSKA przez ul. ul. Kościuszki, Plac Wolności i ul. 11-Listopada: 6:35 | 9:20 | 10:40 | 12:40

ul. GOŁDAPSKA przez ul. Kościuszki, Plac Wolności i Armii Krajowej: 7:13 | 7:40 S | 8:10 | 13:40 | 14:35 | 15:25 | 16:00 | 17:20

SZPITAL - JAŚKI :

PRZYSTANEK: ul. GOŁDAPSKA

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
Przystanek: ul. GOŁDAPSKA
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

SIEJNIK : | 6.25

SIEJNIK przez Plac Wolności i ul. Kościuszki: | 7:25 S | 8.00 | 9.00 | 10.20 | 12.20 | 13.15 | 14:15 | 15:10 | 15:45 | 17:00

SZPITAL – JAŚKI:

DWORZEC: | 6.25

PRZYSTANEK: ul. ARMII KRAJOWEJ

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
PRZYSTANEK: ul. ARMII KRAJOWEJ
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

ul. GOŁDAPSKA: | 7:21 | 7:48 s | 8:18 | 13:48 | 14:43 | 15:33 | 16:08 | 17:28

PRZYSTANEK: ul. 11 LISTOPADA

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
PRZYSTANEK: ul. 11 LISTOPADA
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

SIEJNIK ( przez ul. Kościuszki ) : 7:26 S , | 8:01 | 9:01 | 10:21 | 12:21 | 13:16 | 14:16 | 15:11 | 15:46 | 17:01

ul. GOŁDAPSKA : | 6:43 | 9:27 | 10:49 | 12:48

SZPITAL - JAŚKI:

PRZYSTANEK: PLAC WOLNOŚCI

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
PRZYSTANEK: PLAC WOLNOŚCI przy Urzędzie Miejskim
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

SIEJNIK przez ul. Kościuszki: 7:28 S | 8:03 | 9:03 | 10:23 | 12:23 | 13:18 | 14:19 | 15:13 | 15:48 I 17:03

z przystanku PLAC WOLNOŚCI przy sklepie PEPCO w kierunku:

ul. GOŁDAPSKA przez ul. 11-Listopada: 6:41 | 9:25 | 10:48 | 12:46

ul. GOŁDAPSKA przez ul. Armii Krajowej:| 7:19 | 7:46 S | 8:16 | 13:46 | 14:41 | 15:31 | 16:06 | 17:26

PRZYSTANEK: ul. KOŚCIUSZKI

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
PRZYSTANEK: ul. KOŚCIUSZKI
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

SIEJNIK : | 7:30 S | 8:05 | 9:05 | 10:25 | 12:25 | 13:20 | 14:20 | 15:15 | 15:50 | 17:05

ul. GOŁDAPSKA przez Plac Wolności i ul. Armii Krajowej: 7:16 | 7:43S | 8:13 | 13:43 | 14:38 | 15:28 | 16:03 | 17:23

SZPITAL - JAŚKI :

ul. GOŁDAPSKA przez Plac Wolności i ul. 11-Listopada: 6:38 | 9:23 | 10:45 | 12:43

PRZYSTANEK: ul. ALEJE LIPOWE

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
PRZYSTANEK: ul. ALEJE LIPOWE
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

ul. GOŁDAPSKA przez ul. Armii Krajowej: 7:17 | 7:47 S | 8:14 | 13:44 | 14:39 | 15:29 | 16:04 | 17:24

ul. GOŁDAPSKA przez ul. 11-Listopada: 6:39 | 9:24 | 10:46 | 12:44

PRZYSTANEK: DWORZEC

WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
PRZYSTANEK DWORZEC
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

SIEJNIK : 6:25

PRZYSTANEK: SZPITAL- zawieszony do odwołania

zawieszony do odwołania
WSZYSTKIE AUTOBUSY KURSUJĄ TYLKO W DNI ROBOCZE
PRZYSTANEK: SZPITAL
pogrubiona litera S oznacza, ze autobus kursuje tylko w dni nauki szkolnej

SIEJNIK : |

ul. GOŁDAPSKA :

DWORZEC: |