Lelo Wydminy, przewozy krajowe i zagraniczne

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

Regulamin Przewozów    obowiązujący w

PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE „ L E L O „

wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.

Prawo przewozowe /t. jedn.:Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./

Przewóz pasażerów odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

DO POBRANIA

Pobierz regulamin w pliku      DOC     PDF     TXT 

 

                        WARUNKI WYNAJMU AUTOKARÓW:

1. Przyjmowanie zleceń:

 • wstępna rezerwacja telefoniczna
 • potwierdzenie pisemne zlecenia
 • przesłanie szczegółowego programu

2. Uzgodnienie warunków najmu na podstawie przesłanego programu:

 • ilości kierowców
 • trasy przejazdu
 • czasu jazdy i pracy
 • w przypadku wyjazdów powyżej 5 dni, uzgodnienie dni odpoczynku tygodniowego czyli przerw 24 godzinnych
 • cena netto/ koszt wynajmu
 • płatnika parkingów
 • płatnika opłat drogowych, granicznych, wjazdów do miast
 • kosztów dojazdu do miejsca odbioru klienta

3. Uzgodnienie pozostałych warunków:

 • danych odbiorcy Faktury VAT
 • terminu i formy płatności
 • zaliczek

4. Warunki spełniane przez Przewoźnika

 • Podstawiony autokar spełnia wszelkie warunki techniczne umożliwiające bezpieczny przewóz pasażerów
 • Przewoźnik posiada licencję na kraj i zagranicę
 • Przewoźnik ponosi koszty ubezpieczenia autokaru
 • Kierowcy posiadają doświadczenie zawodowe oraz zapewniają wysoką kulturę osobistą
 • W przypadku wystąpienia awarii w/w autokaru przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia innego autokaru (w czasie 8 – 24 godz.), jeżeli nie będzie możliwości dokonania bieżącej naprawy. Tym samym przewoźnik nie pokrywa w czasie 8-24 godz. żadnych dodatkowych kosztów wynikających z awarii autokaru (np. z tytułu noclegów i innych świadczeń…..).
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane czynnikami od niego nie zależnymi (np. warunki atmosferyczne, służby graniczne …. itp.)
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione w autokarze

5. Warunki spełniane przez Wynajmującego:

 • Wynajmujący zapewnia nocleg dla kierowcy/-ów– zapewniający pełny wypoczynek. Osobny pokój bez osób trzecich.
 • Wynajmujący zapewnia wyżywienie dla jednego/ dwóch kierowców – zgodnie z programem lub dietę
 • Wynajmujący zobowiązuje się do ułożenia programu wyjazdu tak aby zostały w nim uwzględnione normy czas pracy kierowców
 • Pilot jako przedstawiciel Wynajmującego zobowiązuje się do prowadzenia wyjazdu zgodnie z programem oraz normami czas pracy kierowców
 • Wynajmujący ponosi koszt ubezpieczenia pasażerów poza autokarem

6. Pozostałe warunki:

 • W autokarze obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz nadużywania alkoholu.
 • Bagaż przewożony w lukach bagażowych, zapakowany w torbę, walizkę itp., nie może przekroczyć 25 kg w odniesieniu do jednego Pasażera,

·  Bagaż podręczny, przewożony w autokarze, nie może przekracza 5 kg w odniesieniu do jednego Pasażera